Pesäpuu mukana lapsistrategian valmistelun ohjausryhmässä

Hallitus päätti kevään kehysriihessä käynnistää seuraavaa hallitusta varten kansallisen lapsistrategian valmistelun, jolla vahvistetaan suomalaisen yhteiskunnan lapsilähtöisyyttä. Valmistelua suunnittelemaan on perustettu ohjausryhmä, johon kokemusasiantuntijuuden ja osallisuuden näkökulmaa tuo Pesäpuun asiantuntija Onni Westlund.

Työn tavoitteena on vahvistaa lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuvaa toimintakulttuuria päätöksenteossa ja palveluissa. Huomiota tulee kiinnittää esimerkiksi lasten kasvuun, oppimiseen ja hyvinvointiin varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa, perheiden ja vanhemmuuden tukeen sekä työelämän perheystävällisyyden vahvistumiseen.

Lue lisää valtioneuvoston verkkosivuilta.