Lasten turvallisen yhteydenpidon ohjeita aikuisille

6–10-vuotiaat lapset pohtivat yhteydenpitoa Salapoliisipäivässä Kuopiossa helmikuussa 2018. Mitä yhteydenpito tarkoittaa? Keihin lapset haluavat pitää yhteyttä? Kuinka toisiin voidaan olla yhteydessä? Lasten ajatuksista syntyi aikuisille ohjeet turvalliseen yhteydenpitoon.

Yhteydenpito-ohjeet löydät täältä.

Salapoliisipäivä oli osa Pohjois-Savon LAPE-muutosohjelmaa, jossa lasten osallisuus ja kokemus-asiantuntijuuden hyödyntäminen on nostettu yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi koko maakunnallisen perhehoidon mallin kehittämisessä. Päivän toteutettiin yhteistyössä Pohjois-Savon liiton, Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikön sekä Kuopion kaupunki kanssa.