”Sydämessä voi tuntuu ikävä, kun on yksinäistä” - sijaisperheissä asuvien lasten ajatuksia ikävästä

Uutisarkistoon

26.2.2018 15:30

Mitä sijaisperheessä asuva lapsi ikävöi?
Mikä auttaisi lasten itsensä mielestä ikävään?


Pesäpuu on julkaissut artikkelin, johon on koottu sijaisperheessä asuvien lasten itse kertomia ajatuksiaan ikävään liittyen. Riikka Huusko toimitti artikkelin Laura Linnamaan pro gradu -työn pohjalta ja siihen on lisätty lasten piirroksia ja valokuvia sekä työntekijöiden tekemä koonti ikävän puheeksi ottamisesta. Laura Linnamaa selvitti ”Sydämessä voi tuntuu ikävä, kun on yksinäistä. Lapsen ikävä perhehoidossa” -pro gradu -tutkielmassaan (Jyväskylän yliopisto, 2017) perhehoitoon sijoitettujen lasten kokemuksia ikävästä ja sen helpottamisesta. Aineisto kerättiin Pesäpuu ry:n järjestämissä Salapoliisipäivissä. Päivät toteutettiin Lähemmäs-hankkeen ja eri kuntakumppanien kanssa yhteistyössä. Tutkimusaineisto muodostui kahden Salapoliisipäivän aikana havainnoimalla kerätystä materiaalista. Tutkimuksen analyysimenetelmänä oli sisällönanalyysi.


Tutkielman tuloksista voidaan päätellä, että perhehoidossa elävän lapsen ikävä ja keinot sen helpottamiseksi ovat varsin moniulotteisia. Lapset ikävöivät paitsi syntymäperhettään myös entistä kotiaan ja siellä olevia asioita sekä kasvuympäristöään. Ikävä on tunne, johon liittyy keskeisesti suru. Lasten mielestä ikävää helpottaa ajatusten suuntaaminen ikävästä pois sekä menneen pitäminen arjessa läsnä. Lapset tarvitsevat ikävän helpottamiseen aikuisen konkreettista apua. Lapset kaipaavat aikuiselta huolenpitämistä, emotionaalista tukea sekä lupaa ikävöidä rakkaitaan.

Lue artikkeli

Copyright 2010 Pesäpuu ry | Toteutus: Anders Inno, layout: Grafiro, kuvitus: Lahja Kallinen

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tämä sivusto on suunniteltu toimimaan moderneilla, web-standardeja tukevilla selaimilla.
Ole hyvä ja päivitä selaimesi uuteen tietoturvallisempaan versioon tai vaihda toiseen selaimeen:

Firefox Chrome Opera Safari IE8

Miksi päivittää? (englanniksi)

Jatka kaikesta huolimatta