Sijoitettu lapsi koulussa

emma_elias

Projektin päätavoite

SISUKAS (2012-2016) - sijoitettu lapsi koulussa -projektin tavoitteena on ennaltaehkäistä sijoitettujen lasten syrjäytymistä ja kehittää työskentelymalli koulunkäynnin tukemiseen. Kouluvaikeuksia ennalta ehkäistään kartoittamalla kaikkien sijoitettujen lasten tuen tarve. Tuki järjestetään lapsen tarpeista lähtevänä monialaisena yhteistyönä. Tällä tavoin edistetään sijoitetun lapsen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin toteutumista.

Projektin osatavoitteet

Projektissa

  1. ehkäistään sijoitettujen lasten oppimisvaikeuksien kehittymistä ja edistetään koulussa menestymistä
  2. luodaan Sijoitettu lapsi koulussa -yhteistyömalli
  3. testataan työskentelymallin toimivuutta pilottikouluissa
  4. arvioidaan toimenpiteiden vaikuttavuutta
  5. tiedotetaan kokemuksista ja aloitetaan mallin juurruttaminen

Projektin toteuttaminen

Projektin esikuvana on Ruotsissa käytössä oleva SkolFam®-malli, jonka avulla sijoitettujen lasten koulumenestystä ja jatko-opintoihin sijoittumista on onnistuttu parantamaan. Tutkimusten mukaan lastensuojelun asiakaslapsilla ja sijoitetuilla ilmenee normaalia huomattavasti enemmän vaikeuksia koulunkäynnissä. Useimmat sijoitetut lapset ovat lahjakkaita, mutta alisuoriutuvat koulussa monista eri syistä. Oikealla tuella ja oppimisympäristöllä heidän oppimistuloksiaan void.aan tutkitusti parantaa. Koulumenestys sekä ammattitutkinnon suorittaminen ovat osoittautuneet keskeisiksi suojaaviksi ja selviytymistä ennakoiviksi tekijöiksi sijaishuollossa olevilla lapsilla.

Projektin pilottialueena on Keski-Suomi. Mukana on 20 esi- ja alakouluikäistä (6-10v.), sijoitettua lasta. Lapset ovat valittu mukaan vapaaehtoisuuden perusteella ja vanhempien suostumuksella.

Projektin henkilöstöön kuuluvat projektipäällikön lisäksi kehittäjäsosiaalityöntekijä, kehittäjäpsykologi ja konsultoiva erityisopettaja.Projektiesite
Artikkelit
Julkaisut


Projektipäällikkö
Christine Välivaara

Kehittäjäpsykologi
Elisa Oraluoma

Yhteystiedot

Tutustu Sisukkaan omaan sivustoon:

Lyhytelokuva nuoren näkökulmia koulunkäyntiin:


Sisukas Facebookissa

Copyright 2010 Pesäpuu ry | Toteutus: Anders Inno, layout: Grafiro, kuvitus: Lahja Kallinen

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tämä sivusto on suunniteltu toimimaan moderneilla, web-standardeja tukevilla selaimilla.
Ole hyvä ja päivitä selaimesi uuteen tietoturvallisempaan versioon tai vaihda toiseen selaimeen:

Firefox Chrome Opera Safari IE8

Miksi päivittää? (englanniksi)

Jatka kaikesta huolimatta