Lastensuojelun arviointi

”Kokemus yhteisestä arvioinnista syntyy, kun jokaisen näkökulmat tulevat kuulluiksi ja jokaisella on mahdollisuus aitoon, tasavertaiseen asioiden pohdintaan”

Pesäpuun arviointimallien keskeisiä kulmakiviä ovat

  • lapsilähtöisyys ja lapsen elämäntilanteen kokonaisvaltainen selvittäminen
  • vanhemmuuden valmiuksien hyödyntäminen työkaluina
  • avoimuus, suunnitelmallisuus ja systemaattisuus
  • pyrkimys monialaiseen, yhteiseen, osapuolia osallistavaan arviointiin.

Arviointi on onnistunut silloin kun lapsi, nuori, vanhemmat ja muut lapsen elämässä mukana olevat kokevat tulleensa kuulluiksi ja osallisiksi. Parhaimmillaan arviointityö on lasta auttava ja vanhemmuutta vahvistava. Kokonaisvaltaisesti, laadukkaasti ja läpinäkyvästi toteutettu arviointi luo pohjan toimivalle yhteistyölle jatkossa.

Pesäpuussa on tehty jo vuosien ajan erilaisten arviointimallien kehittämistyötä. Sijaisvanhempien valmiuksien arvioinnin malli PRIDE, työskentelymalli lastensuojelutarpeen selvitykseen ja  työskentelymalli sukulais- ja läheissijaisvanhemmaksi haluavien valmennukseen ja valintaan ovat olleet perustana uusille arviointimalleille.


Pysäkki-malli huostaanoton ja sijaishuollon tarpeen arviointiin

Pysäkki-arviointimalli pyrkii selkiyttämään lastensuojelun työskentelyä silloin, kun arvioidaan huostaanoton ja sijaishuollon tarvetta tai perheenjälleenyhdistämistä. Lastensuojelun sosiaalityön Pysäkki-malli on syntynyt viiden vuoden aikana osana lastensuojelun kehittämistyötä.

Pysäkki-mallista on julkaistu Kuka minusta huolehtii? –opas, joka on suunnattu lastensuojelun sosiaalityöntekijöille ja muille arviointityötä tekeville. Sitä voi käyttää myös uusien työntekijöiden perehdytyksessä.

Mallia käsitellään ja kokeillaan Pesäpuun Kuka minusta huolehtii? –koulutuksissa, joita järjestetään avoimina koulutuksina ja tilauskoulutuksina eri puolilla maata.


Lapsilähtöinen palvelutarpeen arviointi

Miten lapsi tuen tarpeineen tulee huomatuksi? Miten lapsen kanssa työskennellään? Millainen on lapsilähtöinen palvelutarpeen arviointi?

Lapsilähtöinen palvelutarpeen arviointi –työskentelymalli on suunnattu lapsiperheiden alkuvaiheen tuen tarpeiden arviointiin. Malli auttaa kiinnittämään työntekijän huomiota lapsen erityisiin tarpeisiin. Mallin keskiössä ovat lapsen kohtaaminen ja yhdessä tehtävä, monialainen palvelutarpeen arviointi lapsen arjen ja elämäntilanteen selvittämiseksi.

Lapsilähtöistä palvelutarpeen arviointia käsitellään koulutuksissa, joita järjestetään avoimina koulutuksina ja tilauskoulutuksina eri puolilla maata.

Opas mallista julkaistaan vuonna 2017.

Copyright 2010 Pesäpuu ry | Toteutus: Anders Inno, layout: Grafiro, kuvitus: Lahja Kallinen

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tämä sivusto on suunniteltu toimimaan moderneilla, web-standardeja tukevilla selaimilla.
Ole hyvä ja päivitä selaimesi uuteen tietoturvallisempaan versioon tai vaihda toiseen selaimeen:

Firefox Chrome Opera Safari IE8

Miksi päivittää? (englanniksi)

Jatka kaikesta huolimatta