Lapset lastensuojelussa


Teemme työtä lasten osallisuuden vahvistamiseksi lastensuojelussa. Kaikilla lapsilla ikään katsomatta tulisi olla oikeus tulla kohdatuksi ja olla osallisia omaan elämäänsä liittyvissä asioissa.


Työmme tavoitteina ovat:

  • Vahvistaa lapsen osallisuutta ja kokemuksen huomioon ottamista lastensuojelussa

           • otamme lapset mukaan kehittämistyöhön

  •  Edistää vuorovaikutusta lapsen kanssa

           • kehitämme lapsilähtöisiä menetelmiä ja työvälineitä
             lastensuojeluprosessin eri vaiheisiin

  • Juurruttaa hyviä käytäntöjä koulutusten avulla ja lisätä työntekijöiden ja sijaisvanhempien valmiuksia kohdata lapsi
  •  Tehdä ja tukea aihetta koskevaa tutkimustyötä ja tehdä yhteistyötä eri tahojen kanssa
  •  Käydä yhteiskunnallista keskustelua lapsen osallisuuden merkityksestä ja kokemuksista lastensuojelussa

Copyright 2010 Pesäpuu ry | Toteutus: Anders Inno, layout: Grafiro, kuvitus: Lahja Kallinen

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tämä sivusto on suunniteltu toimimaan moderneilla, web-standardeja tukevilla selaimilla.
Ole hyvä ja päivitä selaimesi uuteen tietoturvallisempaan versioon tai vaihda toiseen selaimeen:

Firefox Chrome Opera Safari IE8

Miksi päivittää? (englanniksi)

Jatka kaikesta huolimatta