Uskomme sinuun - Usko sinäkin -materiaalit 

 

Uskomme sinuun – Usko sinäkin –käsikirja

Lokakuussa 2011 julkaistiin yli 10-vuotiaille kodin ulkopuolelle sijoitetuille lapsille ja nuorille tarkoitettu Uskomme sinuun – Usko sinäkin, Eväitä elämään ja tahtoa selviytymiseen. Lastensuojelun käsikirja nuorilta nuorille. Pesäpuu ry:n ja Lastensuojelun Keskusliiton julkaisema käsikirja on nuorten itsensä suunnittelema ja tuottama. Selviytyjien lisäksi kirjan tekemiseen osallistui vuoden 2010 nuorten foorumin osallistujat sekä suuri joukko muita, eri tilaisuuksissa tapaamiamme nuoria.

Käsikirjan tarkoituksena on antaa lastensuojelussa eläville nuorille tietoa sijaishuollosta, kuten sosiaalityöntekijän roolista, nuoren omista oikeuksista sekä velvollisuuksista ja sijaishuollon valvonnasta. Lisäksi käsikirja pyrkii tsempaamaan nuoria jaksamaan ja selviytymään läpi elämänsä kokemuksista, luomaan uskoa ja toivoa siihen, että sijoituksesta huolimatta (tai sen ansiosta) nuorella on mahdollisuudet saavuttaa unelmiaan ja päästä elämässään eteenpäin.


Uskomme sinuun – Usko sinäkin. Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille.

Vuoden 2012 alussa julkaistiin nuorten käsikirjan rinnalle aikuisten opas. Oppaan tarkoituksena on auttaa nuoren lähellä olevia aikuisia työstämään asioita yhdessä nuoren kanssa. Oppaan rakenne seuraa nuorten käsikirjan rakennetta ja siihen kootut lyhyet artikkelit syventävät käsikirjan teemoja antaen aikuisille valmiuksia elää nuoren rinnalla muutosten keskellä.

Nuorten käsikirja ja aikuisten opas muodostavat kokonaisuuden, jonka tarkoituksena on auttaa nuoria ja aikuisia löytämään yhteisiä ratkaisuja sille, miten nuoren selviytymistä on parasta tukea.

 

"Suojele unelmia, vaali toivoa" Nuorten suositukset lastensuojelun ja sijaishuollon laadun kehittämiseksi

Uskomme sinuun – Usko sinäkin sijaishuollon kiertue

Vuoden 2011 aikana toteutettiin yhteistyössä Pesäpuu ry:n Selviytyjät–tiimin, Lapsiasiavaltuutetun toimiston, Lastensuojelun Keskusliiton ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL kanssa Us-Us sijaishuollon kiertue. Kiertue vieraili kuudella paikkakunnalla Suomessa kuullen noin 150:tä yli 12-vuotiaiden sijoitettujen nuorten kokemuksia ja näkemyksiä lastensuojelusta, sen toimivista sekä parannusta vaativista käytänteistä.

Kiertueen tarkoituksena oli myös kuulla nuorten kokemuksia liittyen lastensuojelun valvontaan ja lisätä heidän tietoisuuttaan siitä sekä omista oikeuksistaan lastensuojelussa. Tärkeänä nähtiin myös rohkaisu osallisuuteen oman elämän suunnittelussa sekä tsemppaaminen jaksamaan elämässä eteenpäin. Työskentely tapahtui nuorten käsikirjan teemoja hyödyntäen yleisen keskustelun sekä pienryhmätyöskentelyn muodoissa.

Kiertuetilaisuuksien vetäjinä toimivat Selviytyjät–tiimin nuoret. Nuoren valitseminen tapaamisten vetäjiksi oli tietoinen valinta. Kokemuksen mukaan osallistujat ovat aktiivisempia toiminnassa, jota ohjaavat heidän vertaisensa kuin jos sitä ohjaavat aikuiset. 

Kiertue oli antoisa kokemus niin osallistuneille nuorille kuin mukana olleille järjestäjätahojen aikuisille.

 

CHECKPOINT* Mitä kuuluu tänään? –peli

Yksi nuorten kanssa usein esiinnousseista teemoista on kohtaaminen nuorten ja heidän ympärillään olevien aikuisten kuten ohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden kanssa. Nuoren kokemus kuulluksi tulemisesta ja osallisuudesta vaikuttaa selviytymiseen positiivisesti.  Selviytyjät pyrki vastaamaan tähän tarpeeseen ja kehitteli CHECKPOINT*-pelin avuksi keskustelemaan siitä, miten asiat näyttäytyvät nuorten elämässä tällä hetkellä. Korttien väittämät on kerätty vuosina 2011–2015 järjestetyitä Nuorten foorumeista, joissa nuoret ovat pohtineet omaa elämäänsä lastensuojelun asiakkaina.

CHECKPOINT*-pelin tarkoituksen on pysähtyä tarkastelemaan nuoren elämää tällä hetkellä ja auttamaan nuorta kertomaan millaisia tarpeita, odotuksia, ajatuksia ja tunteita hänellä on mielessään. Nuoren kohtaamisessa on tärkeää aikuisen aito kiinnostus. Mitä paremmin tuntee nuoren ja hänen maailmansa, sitä paremmin pääsee kiinni hänen tarpeisiinsa. Kun tuntee nuoren tarpeet, voi yhdessä luontevammin miettiä ja toteuttaa erilaisia tukitoimia.

CHECKPOINT* -pelillä on 3 päätavoitetta:

1) Tehdä nuoren tarpeet näkyväksi

*Millaisia tarpeita nuorella on? Miten lastensuojelu vastaa näihin tarpeisiin?

*Mikä tavoite lastensuojelulla on nuoren kohdalla? Entä mitkä ovat mahdollisen sijoituksen tavoitteet?

*Ovatko nuoren tarpeet muuttuneet asiakkuuden aikana

2) Selvittää, mihin asioihin nuori kokee voivansa vaikuttaa, ja millä tavalla

*Millaisena nuori näkee omat vaikutusmahdollisuutensa?

*Millaisiin asioihin nuori voi itse vaikuttaa?

*Mikä on aikuisten vastuulla?

3) Toimia apuvälineenä, kun halutaan tietää, miten nuori voi esimerkiksi sijaishuoltopaikassa

*Peli kartoittaa nuoren hyvin- ja pahoinvointia lastensuojelussa

 

Katso muut Nuoret nuorille -materiaalit Pesäpuun verkkokaupasta

Copyright 2010 Pesäpuu ry | Toteutus: Anders Inno, layout: Grafiro, kuvitus: Lahja Kallinen

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tämä sivusto on suunniteltu toimimaan moderneilla, web-standardeja tukevilla selaimilla.
Ole hyvä ja päivitä selaimesi uuteen tietoturvallisempaan versioon tai vaihda toiseen selaimeen:

Firefox Chrome Opera Safari IE8

Miksi päivittää? (englanniksi)

Jatka kaikesta huolimatta