Pesäpuu ry:n Selviytyjät

Selviytyjät-tiimiin kuuluu toistakymmentä 18–29-vuotiasta nuorta aikuista sekä Pesäpuu ry:n kehittämispäällikkö Johanna Barkman ja lastensuojeluyksikön johtaja Marko Nikkanen (Mehiläinen/Familar). Tiimillä on kaksi osa-aikaista työntekijää: Helena Inkinen ja Sami Isoniemi.

Tiimin jäsenillä on monipuolista kokemusta lastensuojelun sijaishuollosta neljältä eri vuosikymmeneltä. Omien kokemustensa lisäksi tiimi kiertää kohtaamassa nuoria ympäri Suomen järjestetyissä Nuorten foorumeissa ja Nuorten päivissä (Lastensuojelun Keskusliitto). Toiminnan ytimessä on kohderyhmän esiin nostamat tarpeet sekä erityisesti sijoitettujen nuorten ”äänitorvena” toimiminen ja kokemusasiantuntijuuden vahvistaminen lastensuojelussa.

Tiimin toiminta perustuu tarvelähtöiseen kehittämistyöhön. Teoreettista tietoa ja kokemusta yhdistämällä löydetään uusia toimintatapoja, havaitaan järjestelmässä olevia puutteitta, sekä avataan uusia näkökulmia lastensuojelun työskentelykäytäntöihin. Tehtävänä on punnita lastensuojeluun liittyviä kysymyksiä ratkaisukeskeisesti ja purkaa lastensuojeluun liittyvää leimaa. Järjestämällä Nuorten foorumeita ja mentoroimalla uusia kehittäjäryhmiä tiimi haluaa edistää sijaishuollossa olevien lasten osallisuutta.   

Selviytyjät korostavat eettistä tietoisuutta ja kestävään kehitykseen tähtäävää toimintaa. Selviytyjät kokoavat ajatukset, kokemukset ja syntyneet ideat jäsennellysti, eettisesti ja kunnioittavasti yhteen. Nuorten tarpeet, ajatukset ja nostot tulevat osaksi kehittämistyötä, mahdollistaen työvälineiden, kouluttamisen ja vaikuttamistyön kautta muutoksen.

Edustukset:
Sosiaali- ja terveysministeriön Toimiva lastensuojelu –ryhmä vuosina 2012-2013
Hallituksen kärkihanke 3: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma vuosina 2015-2017

Tunnustukset:
Uskomme sinuun – Usko sinäkin -käsikirja sai kansallisen Kaarle Suuren palkinnon vuonna 2012
RAY Vaikuttavaa! –tunnustus vuonna 2013
SOS-Lapsikylän Rohkeasti lapsen puolesta –mitali vuonna 2014

Videot:
10 faktaa
RAY Vaikuttavaa! - Pesäpuu

Copyright 2010 Pesäpuu ry | Toteutus: Anders Inno, layout: Grafiro, kuvitus: Lahja Kallinen

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tämä sivusto on suunniteltu toimimaan moderneilla, web-standardeja tukevilla selaimilla.
Ole hyvä ja päivitä selaimesi uuteen tietoturvallisempaan versioon tai vaihda toiseen selaimeen:

Firefox Chrome Opera Safari IE8

Miksi päivittää? (englanniksi)

Jatka kaikesta huolimatta