Kokemusasiantuntijuus ja kehittäjäryhmien mentorointi

Pesäpuu ry:ssä nuorten kokemusasiatuntija- ja kehittäjäryhmätoiminta alkoi nuorten ryhmänä vuoden 2008 alussa Selviytyjät-tiimin myötä. Tänä päivänä kokemusasiantuntijuus on laajentunut osaksi järjestön perustoimintaa ja Selviytyjät toimii muiden sijoitettujen lasten ja nuorten äänitorvena yhteiskunnallisessa vaikuttamistoiminnassa sekä mentoroi uusia kehittäjäryhmiä ympäri Suomea.

Kokemusasiantuntijuus koostuu eletystä ja koetusta elämästä. Voidaan verrata, että alan ammattilaiset tekevät töitä arkipäivisin kahdeksasta neljään kun taas lastensuojeluasiakkuutta kertyy 24 tuntia päivässä seitsemänä päivänä viikossa. Kokemusta kertyy siis jatkuvasti monesta eri näkökulmasta. Näitä näkökulmia ovat muun muassa kokemukset sijaisvanhemmista, sosiaalityöntekijöistä, tehdyistä päätöksistä, naapureiden reaktioista, koulun suhtautumisesta ja siitä minkälaisia kokemuksia omat biologiset vanhemmat, sisarukset ja suku saavat tämän asiakkuuden kuluessa ja sen jälkeen.

 

Kokemusasiantuntijuuden voima

Kokemusasiantuntijuus auttaa leiman purkamisessa tuoden tietoa lastensuojelusta ja sen asiakkaista. Se auttaa näkemään lastensuojeluun liittyviä tabuja. Lastensuojelun asiakkaiden, niin lasten kuin vanhempienkin, tarinat myös lisäävät järjestelmän läpinäkyvyyttä, vahvistavat asiakaslähtöisyyttä ja ovat edes auttamassa asennemuutoksen syntymisessä.

Teoreettista tietoa ja kokemusta yhdistämällä on mahdollista löytää uusia toimintatapoja, havaita järjestelmässä olevia puutteitta, sekä avata uusia näkökulmia joiden avulla voidaan suunnitella entistä parempia ja toimivimpia palveluita.

 

Kehittäjäryhmien mentorointi

Nuorten foorumit ovat herättäneet nuorten kiinnostuksen kehittämistyötä kohtaan, ja he haluaisivat kanavan omien kokemusten välittämiseen ja siten osallistua lastensuojelun kehittämistyöhön. Selviytyjät-tiimin tehtävänä on mentoroida paikallisia ja valtakunnallisia lastensuojelun kokemusasiantuntijaryhmiä aloittamaan toimintaansa.   

Jatkossakin innostamme ja rohkaisemme paikallisten vertais- ja kehittäjäryhmien perustamiseen. Kokemusasiantuntijaryhmiä vetääkseen työntekijät tarvitsevat osaamisensa päivittämistä ja pohdintaa lastensuojelun eettisten kysymysten, arvojen ja asenteiden suhteen. Lasten ja nuorten osallistumista kehittäjä- ja vaikuttamistyöhön ohjaa lapsilähtöisyyden näkökulmat, jonka perustana on ajatus siitä, että osallistuminen ja osallisuus tulee tukea ja auttaa lasta eteenpäin elämässään sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. 

Copyright 2010 Pesäpuu ry | Toteutus: Anders Inno, layout: Grafiro, kuvitus: Lahja Kallinen

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tämä sivusto on suunniteltu toimimaan moderneilla, web-standardeja tukevilla selaimilla.
Ole hyvä ja päivitä selaimesi uuteen tietoturvallisempaan versioon tai vaihda toiseen selaimeen:

Firefox Chrome Opera Safari IE8

Miksi päivittää? (englanniksi)

Jatka kaikesta huolimatta