Nuorten foorumit

Nuorten foorumit ovat Selviytyjät-tiimin kehittämä nuorilta nuorille suunnattu työskentelymalli, joka toimii sekä vertaistukena että vaikuttamisen välineenä. Foorumeja järjestetään vuosittain eri puolella Suomea ja ne toimivat sekä yksilöllisellä, yhteisöllisellä kuin myös yhteiskunnallisella tasolla. Foorumeiden ideana on ottaa nuoret aktiivisesti mukaan kehittämään lastensuojelun käytäntöjä.

Foorumit ovat päivän mittaisia toiminnallisia työpajoja, joiden aikana käytetään aikaan tutustumiseen, työskennellään yksin, pareittain ja pienryhmissä sekä syödään lounasta ja välipalaa. Jokainen foorumi suunnitellaan foorumikohtaisesti huomioiden tilaajan toiveet sekä osallistujajoukko.

Päivän juontamisesta sekä työskentelyn ohjaamisesta vastaavat nuoret kokemusasiantuntijat, kun taas taustatahojen aikuisten tehtävänä on olla mukana toteuttamassa päivää, tarjota resurssit ja varmistaa tilaisuuksien henkinen ja fyysinen turvallisuus. Päivän työskentely tarjoaa tilan oman elämän ja arjen tapahtumien jakamiselle, joista järjestäjät kiteyttävät viestit eteenpäin lastensuojelun työntekijöiden ja päättäjien tietoon. Paikalliset foorumit toimivat myös paikallisten kehittäjäryhmien ponnahdusalustoina.

 

Vertaisuudesta vaikuttamiseen

Foorumeiden tehtävänä tarjota nuorille mahdollisuus tavata toisiaan, jakaa kokemuksia ja näkemyksiä lastensuojeluun liittyen sekä päästä niiden kautta vaikuttamaan lastensuojelun kehittämiseen. Työskentelyssä ovat esillä nuorille tärkeät asiat heidän itsensä esiin nostamina. Tavoitteena on kuulla sijoitettujen nuorten tarinoita ja viedä niitä eteenpäin valtakunnalliseen kehittämistyöhön.

Nuorten tuottamaa tietoa hyödynnetään suoraan Pesäpuun tekemässä kehittämistyössä ja sitä välitetään systemaattisesti lastensuojelun työntekijöiden ja päättäjien tietoon kansallisesti ja kansainvälisesti. Foorumit dokumentoidaan tarkasti ja niiden viestit kiteytetään Selviytyjät-tiimin ja mahdollisten yhteistyökumppaneiden toimesta raporteiksi tai multimediaesityksiksi. Nuorten foorumeista kasatut raportit löydät täältä.

Suomalaisen lastensuojeluhistorian ensimmäinen Nuorten foorumi järjestettiin marraskuussa 2010 Jyväskylässä Valtakunnallisten perhehoidon päivien yhteydessä. Nyt paikallisia ja valtakunnallisia foorumeita on järjestetty yhteensä yli 30.

Valtakunnallisia foorumeita on järjestetty yhteistyössä useiden yhteistyökumppaneiden kanssa, joista tärkeimpiä ovat Lastensuojelun Keskusliitto, Osallisuuden aika ry, Sinut ry, Lapsiasiavaltuutettu ja kuntatoimijat.

Copyright 2010 Pesäpuu ry | Toteutus: Anders Inno, layout: Grafiro, kuvitus: Lahja Kallinen

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tämä sivusto on suunniteltu toimimaan moderneilla, web-standardeja tukevilla selaimilla.
Ole hyvä ja päivitä selaimesi uuteen tietoturvallisempaan versioon tai vaihda toiseen selaimeen:

Firefox Chrome Opera Safari IE8

Miksi päivittää? (englanniksi)

Jatka kaikesta huolimatta