Salapoliisit - lapset lastensuojelua tutkimassa ja kehittämässä

Keitä ovat Salapoliisit?

Vuonna 2013 alkaneessa salapoliisitoiminnassa lapset on otettu aikuisten rinnalle lastensuojelun kehittämistyöhön. Salapoliisitoiminnassa esi- ja alkuopetusikäiset (noin 6-8-vuotiaat) lapset miettivät yhdessä aikuisten kanssa sijaishuollon arkeen, asiakasosallisuuteen ja turvalliseen elämään liittyviä asioita. Lapset itse pääsevät toiminnan kautta mukaan myös konkreettiseen kehittämistyöhön, sillä heidän näkemyksiään kokemusasiantuntijoina hyödynnetään tuotettaessa materiaalia lastensuojelutyön tueksi.


Toiminnan tavoitteet

 • Vahvistaa lasten osallisuutta lastensuojelussa

 • Kehittää työkäytäntöjä, joissa lasten oma kokemusasiantuntijuus saa vahvemman aseman käytännön lastensuojelutyössä

 • Mallintaa työskentelyä ja tuottaa materiaalia lasten kanssa työskentelyyn

Mitä Salapoliisitoiminta tarkoittaa käytännössä?


Salapoliisitoiminta on ryhmämuotoista, joko usean kerran tapaamisina tai päivän mittaisena foorumina toteutettavaa toimintaa.

Johtavana salapoliisina tutkimuksissa on käsinukke Mäyrä, joka ei myöskään voi asua omien vanhempiensa luona. Mäyrällä on monia lastensuojeluun liittyviä kysymyksiä, joihin hän kaipaa apua lapsilta. Lapset eivät tarkastele toiminnassa suoraan omia elämänkokemuksiaan vaan hyödyntävät niitä auttaessaan Mäyrää hänen kysymyksissään.

Toiminnan lähtökohtana on, että se on lapsille turvallista ja voimaannuttavaa. Tämän vuoksi suunnittelussa ja toteutuksessa on mietitty tarkkaan eettisiä kysymyksiä ja periaatteita. Kyseessä ei ole tuki- tai terapiatoiminta, vaikka toiminta voikin olla lasten hyvinvointia tukevaa. Tavoitteena on, että toiminta tuottaa lapsille iloa. Työntekijöiden on oltava herkkäkuuloisia lapsen kertomalle ja aikuisten valmiita kuulostelemaan tarkasti lasten itsensä esiin nostamia asioita.

Tapaamiskerroilla lastensuojeluun ja turvalliseen elämään liittyviä teemoja käsitellään lapsille ominaisin menetelmin, kuten leikin, toiminnallisten harjoitusten ja tutkimisen avulla. Isossa roolissa ovat myös salapoliisitehtävät, kuten sormenjälkien etsiminen ja tutkiminen, välipala ja tapaamisten välillä suoritettavat kotitehtävät, jotka suuntaavat ajatuksia kohti seuraavan tapaamiskerran aihetta.


Salapoliisitapaamisissa on tutkittu mm. seuraavia teemoja:

 • Mitä tarkoittaa lastensuojelu?

 • Millainen on hyvä sosiaalityöntekijä?

 • Millaista on hyvä auttaminen?

 • Mitä tarkoittaa koti?

 • Miten voi helpottaa ikävää?

 • Ketkä ovat läheisiä ja miksi he ovat tärkeitä?

Tapaamisten tiimoilta on syntynyt Lasten ajatuksia lasten suojelusta -julisteita, joita voi tilata Pesäpuun verkkokaupasta.

 

Toiminnan vaikutukset

Kehittämistyöllä on ollut tähän asti kolmentasoisia vaikutuksia:

1. Lapsi-/asiakastaso: Lapset ovat hyötyneet päästessään kehittäjäryhmään, jossa tutkitaan lastensuojelua. He ovat saaneet tietoa asioista, jotka voivat auttaa ymmärtämään myös omaan elämään liittyviä asioita. Jatkossa tuotetaan lasten oma lastensuojelun käsikirja, joka tavoittaa useita satoja lapsia antaen tietoa ja rohkaisten heitä.

 

2. Työntekijätaso: Työntekijät ovat saaneet valmiuksia ymmärtää syvemmin alle 10-vuotiaiden kokemusmaailmaa. Työntekijät ovat kertoneet oman ajattelu- ja työtapojen syventymisestä, joka on tuonut työhön mielekkyyttä. Jatkossa toimitetaan myös opas aikuisille (työntekijöille ja läheisille), joka toimii välineenä lasten kokemusten käsittelyyn ja työskentelyyn sijoitettujen lasten kehittämisryhmissä.

 

3. Yhteiskunnallinen taso: Lapsilta saatava tietoa on levitetty valtakunnallisesti saattaen se työntekijöiden ja päättäjien tietoon erilaisten valtakunnallisten seminaarien, tapahtumien, koulutusten ja artikkeleiden kautta.

 

Taustajoukot

Salapoliisitoiminnan taustalla toimii muutaman kerran vuodessa kokoontuva ideointiryhmä. Ideointiryhmän tarkoituksena on toimia reflektioapuna sekä ideoida toiminnan toteutusta ja kehitettävää materiaalia. Yhteistyötä on tehty Lapsiasiavaltuutetun toimiston, Lastensuojelun Keskusliiton, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL, SOS-lapsikyläsäätiön, Keski-Suomen sijaishuoltoyksikön, Mehiläisen, Tampereen kaupungin ja Varsinais-Suomen sijaishuoltoyksikön kanssa.

Ideointiryhmään kuuluvat:

 • Mikko Oranen, Nuorten Ystävät

 • Kaisu Muuronen, Lastensuojelun Keskusliitto

 • Hannele Nikkanen, SOS-Lapsikylä

 • Hanna Tulensalo, Pelastakaa Lapset ry

 • Marko Nikkanen, Familar oy

 • Maaret Parviainen, Pesäpuu ry, PePPi-hanke

 • Jari Ketola, Pesäpuu ry

Kiinnostaako salapoliisitoiminta? Tarjoamme kehittämiskumppanuutta, salapoliisipäiviä ja koulutusta. Lue lisää. 

Materiaalia Salapoliisitoimintaan liittyen verkkokaupassamme.

Copyright 2010 Pesäpuu ry | Toteutus: Anders Inno, layout: Grafiro, kuvitus: Lahja Kallinen

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tämä sivusto on suunniteltu toimimaan moderneilla, web-standardeja tukevilla selaimilla.
Ole hyvä ja päivitä selaimesi uuteen tietoturvallisempaan versioon tai vaihda toiseen selaimeen:

Firefox Chrome Opera Safari IE8

Miksi päivittää? (englanniksi)

Jatka kaikesta huolimatta