Lähtökohtia

Lapsen läheissuhteiden arvostaminen

Lapsi määrittelee kenet hän kokee läheisekseen. Haluamme tuoda lastensuojelutyötä lähemmäs lasta ja hänen ympärillään olevia ihmisiä. Suhde on side kahden ihmisen välillä. Tämän siteen vahvistaminen tukee ja auttaa lasta. Siteen haurastuttaminen tai katkaiseminen vahingoittaa lasta. Lastensuojelutyössä on tärkeää nähdä läheissuhteiden merkitys lapsen terveyden ja kehityksen tukemisessa ja lapsen konkreettisessa auttamisessa. On tärkeää pysähtyä tutkimaan lapsen läheltä löytyvää tukea ja ratkaisumahdollisuuksia sekä vahvistaa niitä. Tämä edellyttää luottamusta lapsen ja perheen arjen rakenteisiin ja läheissuhteiden voimaan.

Kokemusasiantuntijuuden vahvistaminen

Ammatillisen ja tutkitun tiedon rinnalla tarvitaan myös monipuolista kokemustietoa siitä, millaisia lastensuojelun käytännön tilanteet ovat lasten, nuorten ja läheisten kannalta. Tärkeitä tiedon tuottajia lastensuojelussa ovat lapset ja nuoret itse. Pesäpuun Selviytyjät–tiimin, Salapoliisiryhmäläisten ja Osallisuuden aika ry:n nuorten näkemykset läheisten merkityksestä eri elämänvaiheissa ovat tärkeä keino lapsen läheissuhteiden edistämiseen. Myös läheisten – vanhempien, isovanhempien ja sijaisvanhempien - näkemykset ovat arvokkaita käytäntöjen kehittämisessä. Ammatillista tietoa ja kokemustietoa yhdistämällä ja jäsentämällä voidaan vaikuttaa lastensuojelukäytäntöihin ja lastensuojelun asiakkaina olevien lasten elämään.

Ammattilaisten tukeminen

Lastensuojelussa lasten tai heitä ympäröivien aikuisten läheissuhteet voivat olla ristiriitaisia, ohuita tai katkenneita, ja ne voivat vaikuttaa monin tavoin lasten elämään. Ammattilaisen tehtävänä on kysyä lapselta, kuka on lapselle tärkeä ihminen, miten lapsi haluaisi ylläpitää tai vahvistaa tätä suhdetta tai miten lapsi haluaisi tavata läheisiään. Ammattilaiset tarvitsevat kuitenkin apua ja käytännön työkaluja siihen, miten lapselta ja vanhemmilta kysytään läheissuhteista ja erityisesti siihen, miten läheissuhteita luodaan, vahvistetaan ja työstetään.

Toiminta

Sen lisäksi, että projekti toimii viidellä eri pilottialueella, pyrimme vaikuttamaan läheistyön vahvistumiseen lastensuojelussa:

Läheisfoorumit

”Lapsi tarvitsee läheisiään” – kiertueen läheisfoorumit ovat lastensuojelun asiakkaana olevan, usein sijoitetun lapsen ja hänen valitsemansa läheisen yhteisiä päiviä tai ryhmiä. Tarjoamme lapsille ja heidän läheisilleen yhteisiä kokemuksia ja siten vahvistamme lapsen ja läheisen suhdetta. Osassa foorumeista tutkitaan ja kehitetään yhteisesti sovittuja lastensuojelun teemoja. Osa foorumeista keskittyy yhteisten kokemusten jakamiseen. Kerromme mielellään lisää – kysy Hanna Särkiö

Lähemmäs Lasta -koulutus

’Lähemmäs Lasta - lapsen läheissuhteiden vahvistaminen lastensuojelussa’ on kaksipäiväinen koulutuskokonaisuus, jonka tavoitteena on lisätä osallistujien valmiuksia lasten ja heidän läheistensä osallisuuden vahvistamiseen ja kuulluksi tulemiseen sekä lisätä läheisten kohtaamisen taitoa. Koulutuksessa käsitellään lapsia ja läheisiä osallistavia työtapoja ja yhteistyötä lapsen läheisten kanssa sekä tarjotaan toiminnallisia välineitä lapsen läheissuhteiden kartoittamiseen ja vahvistamiseen. Osallistujat saavat koulutusmateriaalin lisäksi ideavihkon lastensuojelun läheistyöhön ja Lapsia Lähellä – pienen oppaan lasten ja nuorten läheisille lasten suojelussa. Koulutusesite. Kysy lisää Pia Lahtinen

Välineitä

Keräämme, tutkimme ja tuotamme tietoa ja materiaalia, joka auttaa konkreettisesti lastensuojelun läheistyötä. Juurrutamme olemassa olevia hyviä käytäntöjä ja menetelmiä, tarkennamme työprosesseja ja luomme uutta.

Katso nämä:

 

Vaikuttamistyö

Lapsen läheissuhteiden merkityksen ymmärtäminen ja niiden työstäminen vaativat paljon muutostyötä ammatillisissa käytännöissä, mutta myös kaikkien lasten lähellä olevien aikuisten mielissä ja laajemminkin yhteiskunnassa. Pyrimme vaikuttamaan kirjoittamalla artikkeleja, käyttämällä puheenvuoroja ja tuottamalla erilaista materiaalia lapsen läheissuhteista. Artikkelit, puheenvuorot ja tutkimukset on koottu Materiaalit-sivulle.

Copyright 2010 Pesäpuu ry | Toteutus: Anders Inno, layout: Grafiro, kuvitus: Lahja Kallinen

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tämä sivusto on suunniteltu toimimaan moderneilla, web-standardeja tukevilla selaimilla.
Ole hyvä ja päivitä selaimesi uuteen tietoturvallisempaan versioon tai vaihda toiseen selaimeen:

Firefox Chrome Opera Safari IE8

Miksi päivittää? (englanniksi)

Jatka kaikesta huolimatta