Pilottialueiden toiminta


Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikön kunnat

Tavoitteita

 1. Kehittää lapsen läheiset huomioiva työtapa lastensuojeluprosessin eri vaiheisiin.
 2. Luoda läheisvertaismalli huostaanotettujen lasten vanhemmille ja sukulaissijaisvanhemmille.

Alueen esite
Lue lisää Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksiköstä


Rovaniemen kaupunki

Rovaniemen kaupungin perhesosiaalityön ennaltaehkäisevä perhetyö

Tavoitteita

 1. Ottaa läheiset mukaan ennaltaehkäisevään työhön lasten ja perheiden kanssa.
 2. Kehittää läheiset mukaan ottavia työmenetelmiä.

Alueen esite
Lue lisää "Hyvä tulee lähemmäs"-pilotista

Rovaniemen kaupungin lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu

Tavoitteita

 1. Läheisverkoston mukaan ottaminen tiiviimmin lastensuojelutarpeen selvitysprosessiin.
 2. Yhteistyö peruspalveluiden kanssa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Konsultointi, kun huoli nousee Lasse-tiimin kautta.
 3. Tarkoituksenmukaisten mentelmien hyödyntäminen työskentelyn alkuvaiheessa.
 4. Nivelvaiheissa (asiakkaan siirtyminen) läheisverkostojen säilyttäminen ja tiedon kulun varmistaminen.

Alueen esite
Lue lisää Rovaniemen kaupungin lastensuojelusta


Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikön kunnat

Tavoitteita

 1. Lapsilähtöisen läheiskartoituksen kehittäminen.
 2. Läheissijaisvanhempien tuen kehittäminen.

Alueen esite
Lue lisää Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksiköstä


Tampereen kaupunki

Tavoitteita

 1. Kehittää lastensuojelutarpeen selvitysvaiheeseen liittyvää läheisverkoston kartoittamista.
 2. Kehittää läheisverkoston toimiminen tukiperheenä -toimintamalli

Alueen esite
Lue lisää Tampereen kaupungin lastensuojelusta


Varsinais-Suomen sijaishuoltoyksikön kunnat

Tavoitteita

 1. Läheissuhteiden merkityksen ymmärtäminen ja sisällyttäminen sijaishuollon prosesseihin
 2. Yhtenäisen työskentelymallin luominen läheisverkoston kartoittamiseen ja vahvistamiseen
 3. Säännöllisen tukiperhevalmennuksen järjestäminen läheistukiperheille

Alueen esite
Lue lisää Varsinais-Suomen sijaishuoltoyksiköstä

Copyright 2010 Pesäpuu ry | Toteutus: Anders Inno, layout: Grafiro, kuvitus: Lahja Kallinen

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tämä sivusto on suunniteltu toimimaan moderneilla, web-standardeja tukevilla selaimilla.
Ole hyvä ja päivitä selaimesi uuteen tietoturvallisempaan versioon tai vaihda toiseen selaimeen:

Firefox Chrome Opera Safari IE8

Miksi päivittää? (englanniksi)

Jatka kaikesta huolimatta