Projektiin liittyvät materiaalit ja julkaisut

Oheishuoltajuus-tietopaketti

Oheishuoltajuus-tietopakettiin on koottu tietoa oheishuoltajuudesta ja sen vaikutuksista lastensuojelun näkökulmasta. Tietopaketin voi ladata maksutta tästä (päivitetty 10.2.). 

Tietopaketti päivittyy säännöllisesti lukijoiden kysymysten ja kommenttien perusteella. Kommentoi ja kysy oheishuoltajuudesta ja tietopaketista kyselyssämme. Vastaajien kesken arvomme Lähemmäs-tuotepaketin.


Systeeminen lastensuojelun toimintamalli

Lahtinen, P., Männistö, L. & Raivio, M. (2017) Kohti suomalaista systeemistä lastensuojelun toimintamallia. Keskeisiä periaatteita ja reunaehtoja. Työpaperi: 2017/7, Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Fagerström, Katarina (2016) Ihmissuhteita rakentava ja ylläpitävä lastensuojelu: Hackneyn malli ja systeeminen käytäntö lastensuojelutyössä. Työpaperi: 2016/42, Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Lastensuojelun vallankumous. 30 päivää –lehti 1/2015, Talentia.

Lähemmäs-projektin matkakertomus, Lontoo 14.5.-17.5.2014

Reclaiming Social Work in Hackney -diat (Lahtinen)


Välineet ja tuotteet


Lapsen läheissuhteiden vahvistaminen lastensuojelussa
-opas esimiehille ja työntekijöille

Lapsi tarvitsee läheisiään -seinäkalenteri

Pieni opas lasten ja nuorten läheisille - Lapsia lähellä Tilaa verkkokaupasta tai lataa maksutta tästä.

Läheiset dokumentoinnissa. Rovaniemen kaupungin läheiset huomioivia asiakirjarakenteita.

Läheisverkoston kartoitusmalli. Tampereen kaupunki.

Esitietolomake, lapsiperheiden sosiaalityö. Tampereen kaupunki.

Täsmätukiperheen valmennusprosessi. Tampereen kaupunki.
Lähimetsä
–työväline lapsen läheissuhteiden vahvistamiseen. Rovaniemen kaupunki.

Läheiset-juliste

Ikävä-juliste

Läheiset rakastaa –postikortti

Ikävä-postikortti

Läheistyötä edistäviä ja estäviä tekijöitä lastensuojelussa. Työntekijöiden näkökulma. (Muranen, P. 2015)  

Videot

Lähemmäs lasta -video

Lapsen mielessä soi läheinen
Porin SuomiAreenan tapahtuma 14.7.2015

Yona ja Anna Puu Pesäpuun keskustelutilaisuudessa
Porin SuomiAreenan tapahtuma 14.7.2015

Blogit

Kasvunpilarit Oy:n blogi Lähemmäs Lasta -koulutuksesta
http://kasvunpilarit.fi/lahemmas-lasta-koulutus/

Lähemmäs-projektin esitteet

Lähemmäs-projektin esite
Sosiaalityöntekijöiden esite
Lähemmäs-projektin esittely

Pilottialueiden esitteet

Pohjois-Savo
Rovaniemi, perhesosiaalityön ennaltaehkäisevä perhetyö
Rovaniemi, lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu
Satakunta
Tampere
Varsinais-Suomi

Tapahtumien materiaalit

Maakuntamatkalle läheisten maailmaan -tapahtuma
Ostrobotnia, Helsinki, 14.9.2016
Lapsen läheissuhteiden vahvistaminen - Lähemmäs-projektin viestejä
”Hyvä tulee lähemmäs” - Rovaniemen kaupunki, ennaltaehkäisevä perhetyö
ks. myös Lähimetsä 
Läheisen polku sijaisvanhemmaksi - Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö
Uusia malleja läheistyöhön - Tampereen kaupunki: Läheisverkoston kartoitus –malli 
Esitietolomake, lapsiperheiden sosiaalityö 
Täsmätukiperheen valmennusprosessi
”Halutessanne voitte pyytää läheisen mukaan palaveriin” - Rovaniemen kaupunki, Arviointitiimi, ks. myös Läheiset dokumentoinnissa 
”Kettään ei sua jättee itekseen” - Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö
Salapoliisi Mäyrä – toiminnallista lastensuojelua lasten ja läheisten kanssa - Salon kaupunki & Varsinais-Suomen sijaishuoltoyksikkö

Lähemmäs-seminaari
Raisio, 13.5.2014
Hanna Särkiö

Lapsi tarvitsee läheisiään – Lastensuojelun sosiaalityön työkokous
Leppävirta, 9.4.2014
Pia Lahtinen

Sosiaalityöntekijöiden kehittämispäivä – Lapsen kohtaamisen merkitys lastensuojelussa
Tampere, 19.3.2014
Pia Lahtinen

Lähemmäs Lasta -aloitusseminaari
Ostrobotnia, Helsinki, 19.9.2013
Ohjelma
Marjo Lavikainen
Pia Lahtinen
Pia Lahtinen - Sannin tarina
Rovaniemi - ennaltaehkäisevä perhetyö
Rovaniemi - lastensuojelu
Tampere
Pohjois-Savo
Satakunta
Varsinais-Suomi
Mikko Oranen
Merike Helander
Sirkka Rousu
Marjatta Bardy

Puheenvuorot

IFCO 2014 European Conference
Waterford, Ireland 28.8.2014

Seitsemäs pohjoismainen läheisneuvonpitokoferenssi
Helsinki, 29.8.2013

Lastensuojelun kesäpäivät
Pori 12.6.2013

Tutkimukset ja opinnäytetyöt

Muranen, Päivi (2015) Läheistyötä edistäviä ja estäviä tekijöitä lastensuojelussa: työntekijöiden näkökulma. Opinnäytetyö (YAMK) Metropolia Ammattikorkeakoulu. Saatavilla myös Pesäpuun verkkokaupasta

Nieminen, Mari & Lähdes, Pirita (2014) Luottamusta vai varautuneisuutta?: nuorten kokemuksia osallisuudesta ja yhteydenpidosta sijaishuollon aikana. Sosiaaliala YAMK, opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Reinikainen, Elisa & Reis, Mari (2015) ”Kyl mä ainakin saan vaikuttaa siihen, että kehen mä pidän yhteyttä” Perheeseen sijoitettujen nuorten kokemuksia yhteydenpidosta läheisiin ihmisiin. Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma. Savonia AMK.

Rissanen, Minna (2014) Toimintamalli perheiden läheisverkostojen selvittämiseen Viertolan vastaanottokodissa. Opinnäytetyö (YAMK), Laurea-ammattikorkeakoulu.

Törmänen, Katariina (2016) Sosiaalityöntekijöiden käsityksiä lapsen läheisverkostosta ja läheisverkostotyön käytännöistä lastensuojelun avohuollossa. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. Tampereen yliopisto.

Valli, Minna (2015) "Jos sä oot vaan sijaisvanhempi niin sä joudut hakemaan sitä kiintymystä sieltä tai jopa odottamaan monta vuotta. Läheisellä se on jo" : läheinen sijaisvanhempana. Pro gradu –tutkielma. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. Tampereen yliopisto, Pori. 

Artikkelit

Isovanhemmat - lastensuojelun ilmaisia työntekijöitä?
Talentia-lehti 8/2016

Vaikka Lähemmäs-projekti päättyy, on lapsen läheissuhteiden eteen puskettava töitä! Pesäpuun lehti 2/2016

Makupaloja Maakuntamatkalta Pesäpuun lehti 2/2016

Lapsikeskeinen työtapa edistää läheisten osallisuutta lastensuojelutyössä Pesäpuun lehti 1/2016

Jokainen lapsi tarvitsee tukipilareita Länsi-Suomi 15.7.2015

Läheiset kuuluvat osaksi lasten elämää Porin kaupunki 7/2015

Läheisissä on voimaa Lapsen Maailma 11/2014

Haloo, kuuleeko kukaan? Pesäpuun lehti 2/2014

”They are always there for me” Pesäpuun lehti 2/2014

”Mä oon keskustellut mun päiväkirjan kanssa, kun en voinut jutella vanhemmille” Pesäpuun lehti 2/2014

Lapsi tarvitsee läheisiään Kasper 3–4/2013

Häiriköistä osallisiksi – kokemuksia läheisneuvonpidosta meiltä ja muista Pohjoismaista Pesäpuun lehti 3/2013

"Niin pieni ihmissydän on, niin avara ja pohjaton..." Lähemmäs-projektin avaus kosketti Pesäpuun lehti 3/2013

Tasapainoinen arki on nuoren paras tuki – Läheiset ovat osa tasapainoista arkea Pesäpuun lehti 3/2013

Lapsi tarvitsee läheisiään Talentia 30 päivää 2/2013

Lapsi tarvitsee turvallisia läheissuhteita – ymmärrämmekö arvostaa? Pesäpuun lehti 2/2013

Läheiset osallisiksi lastensuojelussa Pesäpuun lehti 1/2013

Copyright 2010 Pesäpuu ry | Toteutus: Anders Inno, layout: Grafiro, kuvitus: Lahja Kallinen

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tämä sivusto on suunniteltu toimimaan moderneilla, web-standardeja tukevilla selaimilla.
Ole hyvä ja päivitä selaimesi uuteen tietoturvallisempaan versioon tai vaihda toiseen selaimeen:

Firefox Chrome Opera Safari IE8

Miksi päivittää? (englanniksi)

Jatka kaikesta huolimatta